ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการชวนเด็กดูหนัง ชมสื่อสอนใจ สร้างโลกใหม่ เปลี่ยนตัวตน (Films for Change) และโครงการร้อยความรู้ สู่การเล่าเรื่อง

image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ